FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Přijaté transfery
136 025 800 Kč
Daňové příjmy
29 698 000 Kč
Nedaňové příjmy
1 328 862 Kč
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
260 166 071 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
24 154 965 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 181 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
184 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
25 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
260 166 071 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
24 154 965 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 181 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
184 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
25 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč