FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
36 215 000 Kč
4
Přijaté transfery
30 591 148 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 918 197 Kč
3
Kapitálové příjmy
240 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
57 868 793 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
37 132 570 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 415 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 637 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
57 868 793 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
37 132 570 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 415 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 637 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč