FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
4
Přijaté transfery
136 062 252 Kč
1
Daňové příjmy
29 698 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 328 862 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
260 166 071 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
24 194 116 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 181 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
184 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
25 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
260 166 071 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
24 194 116 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 181 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
184 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
25 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč